Certifikáty

 

Od roku 2004 je firma držitelem certifikátu systému managementu jakosti ČSN EN 9001:2001 a v roce 2008 jsme rozšířili o certifikát systému environmentálního managementu ČSN EN 14 001:2005.

 

Politika jakosti

 

Politika  integrovaného  systému  managementu

politika  systému managementu jakosti

politika systému environmentálního managementu

 

Společnost T.M.V. spol. s r.o., Bystřice nad Perštejnem zabezpečuje  realizaci staveb pozemního a inženýrského stavitelství  a garantuje provedení  kvalitního díla odbornou koordinací prac,í při které jsou dodržovány veškeré podmínky ochrany životního prostředí. Společnost využívá dostupné technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem  negativních jevů, nehod a havárií.

 

Vedení společnosti  T.M.V. spol. s r.o. si uvědomuje, že spokojenost zákazníka, veřejnosti i zaměstnaců jsou  základním úkolem, a proto formulovalo následující zásady politiky IMS:

  1. Společnost T.M.V. spol. s r.o. se zavazuje své hospodářské cíle dosahovat s ohledem na potřeby systému jakosti a  ochrany životního prostředí
  2. Pro vedení společnosti. je péče o  integrovaný systém managementu   neoddělitelnou součástí systému řízení procesů společnosti. Integrovaný systém managementu je organizován a řízen  v souladu s organizačním řádem společnosti, který stanovuje konkrétní odpovědnosti na všech úrovních řízení
  3. Společnost  pravidelně prověřuje a vyhodnocuje všechny součásti svého integrovaného systému a  stanovuje prověřitelné cíle, kompetence a zdroje. K dosažení předepsaných cílů  jsou rozvíjeny programy trvalého zlepšování služeb.
  4. Společnost se zavazujeme k trvalému dodržování příslušných právních a jiných požadavků,  které se na ni vztahují ve všech oblastech IMS.
  5. Jakost prováděných prací a ochrana životního prostředí je věcí každého zaměstnance. Informováním zaměstnanců  je podporováno jejich povědomí k péči o systémy  IMS. Kvalifikace a motivace zaměstnanců bude rozvíjena s ohledem na budoucí potřeby.
  6. Společnost se zavazuje  k šetrnému zacházení s přírodními zdroji, a to zejména při používání materiálů a energií. Z tohoto hlediska budou procesy, které mají vliv na životní prostředí analyzovány a zlepšovány v mezích jejich ekonomických zdrojů. Investiční záměry bude společnosti projednávat i z hlediska minimalizace vlivů na životní prostředí.
  7. Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb a neustálému zlepšování péče o životní prostředí, zvláště v oblastech ochrany vod, půdy, realizaci odpadového hospodářství a hospodaření s energiemi.

 
editovat stránku